Hoá đơn điện tử

Hoá đơn điện tử VNPT là giải pháp giúp cho các Tổ chức, Doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hoá đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hoá đơn giấy.

Tổng đài Kinh doanh

0886 019 519

Báo hư

(028) 800126