Category Archives: Định danh điện tử eKYC

Là giải phải định danh điện tử với độ chính xác cao, nhằm số hóa trải nghiệm của khách hàng, tăng tỷ lệ chuyển đổi, giảm rủi ro cho các doanh nghiệp