SMS BRANDNAME

SMS BRANDNAME là dịch vụ nhắn tin có nhận dạng thương hiệu khách hàng cung cấp cho các Cơ quan / Tổ chức / Doanh nghiệp nhằm truyền thông nội bộ, chăm sóc khách hàng hoặc quảng cáo sản phẩm bằng hình thức gửi tin nhắn.

Tổng đài Kinh doanh

0886 019 519

Báo hư

(028) 800126