Chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy

Nguyên tắc, điều kiện chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy hiện nay

Hóa đơn điện tử rất tiện lợi vì rất dễ kết nối với mọi phần...