Nguyên tắc, điều kiện chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy hiện nay

Hóa đơn điện tử rất tiện lợi vì rất dễ kết nối với mọi phần mềm như là kế toán, bán hàng và các phần mềm quản trị khác để phát hành hóa đơn điện tử. Hỗ trợ theo dõi hạn nợ và thanh toán hóa đơn điện tử mọi lúc. Hóa đơn điện tử giải pháp cho doanh nghiệp thời công nghệ 4.0, mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy là yêu cầu tất yếu cho việc đối chiếu, hạch toán kế toán,…

Nguyên tắc, điều kiện chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy hiện nay

Yêu cầu hóa đơn điện tử chuyển đổi phải đảm bảo yêu cầu quy định và có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán. Để chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy người bán phải chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một lần. Chuyển đổi hóa đơn điện tử căn cứ quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định.

Chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy

Điều kiện để chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy phải khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử và chứng từ giấy sau khi chuyển đổi nội dung của hóa đơn điện tử gốc, chữ ký và họ tên của người thực hiện và có ký hiệu riêng xác nhận chuyển đổi bao gồm ( dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc (ghi rõ: “ HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”), họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi, thời gian thực hiện chuyển đổi.

Chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy

Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy phải xác thực thời gian số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất, giá trị lưu trữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế

VNPT cung cấp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy an toàn hiệu quả

Phần mềm hóa đơn điện tử VNPT cung cấp là phần mềm hóa đơn Invoice đảm bảo tính an toàn, minh bạch và tin cậy. VNPT với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm kế toán, hoá đơn điện tử, kê khai thuế,… Kiểm soát, ngăn chặn xâm nhập, hạn chế rủi ro hệ thống bảo đảm dữ liệu bảo mật và an toàn cho doanh nghiệp. Phần mềm hóa đơn điện tử VNPT ngày càng nhiều các doanh nghiêp tin dùng vì sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian tìm kiếm của so với nhiều phần mền khác. 

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *