Chứng Từ Khấu Trừ Thuế TNCN Điện Tử VNPT Theo Nghị định 123

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về chứng từ khấu...