có mấy loại hóa đơn điện tử

Theo quy định thì có mấy loại hóa đơn điện tử đang được sử dụng?

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các loại hóa...