bảng kê hóa đơn điện tử

Bảng kê hóa đơn điện tử có hợp lệ theo đúng quy định hay không?

Khi sử dụng hóa đơn giấy thì mọi người thường có bảng kê kèm theo...