Đăng ký thuê bao trả sau VinaPhone gọi 10 phút miễn phí ở đâu?

by Customer Service VNPT