Xem lại lịch sử cuộc gọi với ứng dụng My Vinaphone

Xem lại lịch sử cuộc gọi đi và đến đã xóa với ứng dụng My...