Nhận thông báo chi tiết cước Vinaphone qua Email

Nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng theo dõi cước sử dụng hàng tháng, Vinaphone triển...