Tìm hiểu liên của hóa đơn là gì và hóa đơn điện tử gồm mấy liên?

Khi sử dụng hóa đơn giấy thì khái niệm liên hóa đơn không có gì...