Thông tin chuyển khoản VinaPhone

Khách hàng sử dụng dịch vụ trả sau VinaPhone có thể chọn một trong các...