Vinaphone trả sau: Hướng dẫn lấy hóa đơn điện tử

Từ ngày 1/7/2014, Vinaphone TP.Hồ Chí Minh đã bắt đầu chuyển từ hóa đơn đỏ...