cách gửi hóa đơn điện tử

Hướng dẫn cách gửi hóa đơn điện tử trực tiếp hoặc qua trung gian

Với việc sử dụng hóa hóa đơn điện tử thì cách thức gửi hóa đơn...