SMS BRANDNAME - Cung cấp dịch vụ Cáp Quang VNPT - VinaPhone Trả Sau - Hóa Đơn Điện Tử - Internet Trực Tiếp
Trang chủ » SMS BRANDNAME

SMS BRANDNAME

SMS BRANDNAME là dịch vụ nhắn tin có nhận dạng thương hiệu khách hàng cung cấp cho các Cơ quan / Tổ chức / Doanh nghiệp nhằm truyền thông nội bộ, chăm sóc khách hàng hoặc quảng cáo sản phẩm bằng hình thức gửi tin nhắn.

Tổng đài Kinh doanh

0914 977 987

Chăm sóc khách hàng

(028) 800126