hotDANH SÁCH BẮT ĐẦU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 29/3/2016hot

 [gview file=”https://vinaphone-vnpt.com/uploads/2016/03/29-03-DANH-SÁCH-SỐ-ĐẦU-SỐ-088-KHÔNG-CAM-KẾT.xls”]