Tra cứu cước phát sinh trong tháng VinaPhone trả sau

Tra cứu cước phát sinh trong tháng VinaPhone trả sau là dịch vụ giúp khách hàng có thể tra cứu cước hiện đang sử dụng đến thời điểm hiện tại và cước tháng đã sử dụng trước đó.

Tra cứu cước phát sinh trong tháng VinaPhone trả sau
Tra cứu cước phát sinh trong tháng VinaPhone trả sau

Cách tra cứu cước phát sinh trong tháng VinaPhone trả sau

Từ thuê trả sau VinaPhone khách hàng soạn tin nhắn như sau

CUOC gửi đến 9889

Tổng đài 9889 sẽ trả về cho khách hàng tin nhắn với tất cả cước dịch vụ khách hàng đã sử dụng từ đầu tháng đến ngày n-2 với n là ngày hiện tại

Tra cứu cước phát sinh trong tháng VinaPhone trả sau
Tra cứu cước phát sinh trong tháng VinaPhone trả sau

Ví dụ khách hàng tra cứu cước ngày 19/4 hệ thống sẽ trả về cho khách hàng cước tạm tính đến ngày 17/4

Ngoài ra khách hàng còn có thể tra cứu cước phát sinh trong tháng VinaPhone trả sau của tháng trước đó với nội dung như sau

CUOC_Thángcước gửi đến 9889

Tra cứu cước phát sinh trong tháng VinaPhone trả sau
Tra cứu cước phát sinh trong tháng VinaPhone trả sau

Ví dụ: Khách hàng cần kiểm tra cước tháng 03, soạn tin nhắn như sau: CUOC_03 gửi đến 9889 với “_” là khoảng trắng.

Lưu ý: tháng cước sử dụng = n-1 tháng cước hiện tại, ví dụ thời gian hiện tại là tháng 4 thì khách hàng sẽ tra cứu cước tháng 3.

Cách khác để tra cứu cước phát sinh trong tháng VinaPhone trả sau

Khi khách hàng đã đăng ký dịch vụ thanh toán cước bằng thẻ cào cũng có thể kiểm tra bằng cách từ bàn phím điện thoại, khách hàng quay số *101# và gọi

Tra cứu cước phát sinh trong tháng VinaPhone trả sau
Tra cứu cước phát sinh trong tháng VinaPhone trả sau

Với các này khách hàng chỉ có thể kiểm tra được cước phát sinh mà không thể xem chi tiết các dịch vụ đã sử dụng

Để đăng ký thanh toán cước bằng the cào khách hàng soạn tin nhắn như sau:

EZPAY gửi 9888

Dịch vụ EZPAY có hiệu lực kể từ tháng tiếp theo của tháng đăng ký.

Lưu ý khi thanh toán cước VinaPhone trả sau bằng thẻ cào

Khi thanh toán cước bằng thẻ cào khách hàng không thể lấy hoá đơn và VinaPhone không xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng.

Hi vọng qua bài hướng dẫn Tra cứu cước phát sinh trong tháng VinaPhone trả sau sẽ giúp khách hàng sử dụng dịch vụ trả sau VinaPhone có thể quản lý cước hơn.

5/5 - (1 bình chọn)