Kiểm tra số phút gọi miễn phí của Vinaphone trả sau

Kiểm tra số phút gọi miễn phí của Vinaphone còn lại bằng tin nhắn SMS.

THUÊ BAO VINAPHONE TRẢ SAU CÁ NHÂN

Từ thuê bao Vinaphone trả sau, để kiểm tra số phút đã gọi trong tháng khách hàng soạn tin nhắn

ALOTS gửi 900

Tổng đài Vinaphone sẽ trả về tin nhắn thông báo số phút khách hàng đã sử dụng

Kiểm tra số phút gọi miễn phí của Vinaphone
Kiểm tra số phút gọi miễn phí của Vinaphone

 THUÊ BAO VINAPHONE TRẢ SAU DOANH NGHIỆP

Đối với Doanh nghiệp khách hàng có thể soạn tin nhắn ALODN gửi 900 để kiểm tra số phút còn lại đã sử dụng trong tháng

5/5 - (1 bình chọn)