Giảm 50% cước Mobile Internet khi thanh toán cước trước

by Customer Service VNPT