AN TOÀN – BẢO MẬT

AN TOÀN – BẢO MẬT

XÁC THỰC DANH TÍNH

XÁC THỰC DANH TÍNH

CHỐNG CHỐI BỎ

CHỐNG CHỐI BỎ

TIẾT KIỆM CHI PHÍ

TIẾT KIỆM CHI PHÍ

CHỮ KÝ SỐ LÀ GÌ?

Dịch vụ chữ ký số VNPT-CA là dịch vụ chứng thực chữ kỹ số công cộng, với các tiện ích giao dịch điện tử hiện đại, an toàn, nhanh chóng và hiệu quả được các ứng dụng phổ biến trong các giao dịch điện tử như: Thương mại điện tử, Khai báo hải quan điện tử, Khai thuế điện tử, khai bảo hiểm xã hội điện tử, ngân hàng, chứng khoán điện tử, Chính phủ điện tử.

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VNPT ĐĂNG KÝ MỚI

Thời hạn sử dụng 18 tháng 33 tháng 48 tháng
Giá cước chữ ký số VNPT 1,320,000 2,156,000 2,530,000
Phí Token 550,000 550,000 550,000
Giá cước chưa khuyến mãi 1,870,000 2,706,000 3,080,000
Giá cước sau khuyến mãi
Giảm 50%
1,210,000 1,628,000 1,815,000
Bảng giá đã bao gồm 10% VAT

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VNPT GIA HẠN

Thời hạn sử dụng 18 tháng 33 tháng 48 tháng
Giá cước chữ ký số VNPT 1,320,000 2,156,000 2,530,000
Giá cước chưa khuyến mãi 1,870,000 2,706,000 3,080,000
Giá cước sau khuyến mãi
Giảm 50%
660,000 1,078,000 1,265,000
Bảng giá đã bao gồm 10% VAT

YÊU CẦU GỬI BÁO GIÁ QUA EMAIL

NHẬP THÔNG TIN YÊU CẦU GỬI BẢNG BÁO GIÁ
Tên Doanh nghiệp (bắt buộc)
Địa chỉ Email (bắt buộc)
Địa chỉ
Số điện thoại liên hệ