GÓI CƯỚC TRẢ SAU VINAPHONE 2017

Gói cước DN-145

150.000 VND/tháng
 • Gói cước dành cho Doanh nghiệp.
 • Gọi miễn phí 300 phút gọi đến tất cả các mạng.
 • Không giới hạn số phút gọi trong 1 lần gọi.

Gói cước DN-145

194.000 VND/tháng
 • Gói cước dành cho Doanh nghiệp
 • Gọi miễn phí 1500 phút 3 mạng Vinaphone, Mobifone, VNPT.
 • Bắt đầu tính cước khi gọi vượt 10 phút

Gói cước VIP-169

218.000 VND/tháng
 • Gói cước dành cho Doanh nghiệp.
 • Gọi miễn phí 1500 phút 3 mạng Vinaphone, Mobifone, VNPT.
 • Miễn phí 600MB truy cập Internet.
 • Bắt đầu tính cước khi gọi vượt 10 phút.

Gói cước VIP-179

228.000 VND/tháng
 • Gói cước dành cho Doanh nghiệp
 • Gọi miễn phí 300 phút và 300 tin nhắn gọi đến tất cả các mạng.
 • Miễn phí 1.2GB truy cập Internet.
 • Không giới hạn số phút gọi trong 1 lần gọi.

Gói cước VIP-289

338.000 VND/tháng
 • Gói cước dành cho Doanh nghiệp
 • Gọi miễn phí 500 phút và 500 tin nhắn gọi đến tất cả các mạng.
 • Miễn phí 3GB truy cập Internet.
 • Không giới hạn số phút gọi trong 1 lần gọi.

Gói cước Smart 299

348.000 VND/tháng
 • Gói cước dành cho Cá nhân
 • Gọi miễn phí 500 phút và 500 tin nhắn gọi đến tất cả các mạng.
 • Miễn phí 3GB truy cập Internet.
 • Không giới hạn số phút gọi trong 1 lần gọi.

Gói cước Thương gia 1

350.000 VND/tháng
 • Gói cước dành cho Cá nhân và Doanh nghiệp
 • Miễn phí 4000 phút gọi nội mạng Vinaphone, VNPT.
 • Miễn phí 300 phút gọi ngoại mạng.
 • Miễn phí 1000 tin nhắn nội mạng Vinaphone.
 • Miễn phí 9GB truy cập Internet.
 • Miễn phí 12 tháng sử dụng dịch vụ thông báo cuộc gọi nhỡ
 • Không giới hạn số phút gọi trong 1 lần gọi.

Gói cước Thương gia 2

500.000 VND/tháng
 • Gói cước dành cho Cá nhân và Doanh nghiệp
 • Miễn phí 4000 phút gọi nội mạng Vinaphone, VNPT.
 • Miễn phí 500 phút gọi ngoại mạng.
 • Miễn phí 1500 tin nhắn nội mạng Vinaphone.
 • Miễn phí 20GB truy cập Internet.
 • Miễn phí 12 tháng sử dụng dịch vụ thông báo cuộc gọi nhỡ
 • Không giới hạn số phút gọi trong 1 lần gọi.

Gói cước ALO-135

184.000 VND/tháng
 • Gói cước dành cho Cá nhân
 • Gọi miễn phí 300 phút gọi đến tất cả các mạng.
 • Không giới hạn số phút gọi trong 1 lần gọi.

Gói cước Smart 199

248.000 VND/tháng
 • Gói cước dành cho Cá nhân
 • Gọi miễn phí 300 phút và 300 tin nhắn gọi đến tất cả các mạng.
 • Miễn phí 1.2GB truy cập Internet.
GÓI CƯỚC TRẢ SAU VINAPHONE 2017
4.64 (92.86%) 14 votes
Hotline VinaPhone HCM: 0914977987